Integritetspolicy på emusic.se - Sveriges musikaffär på nätet
30 dagars öppet köp
Fri frakt över 1000 kr
Dela upp din betalning
Över 40 000 artiklar

Just nu pågår VÅR-REA

Du är här:Skip Navigation LinksHem/Kundtjänst/Integritetspolicy

Integritetspolicy

Integritetspolicy för emusic.se

Det är viktigt för oss på emusic.se att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Alla uppgifter vi samlar in behandlas ansvarsfullt, med hänsyn till din integritet och sker inom ramen för gällande lagstiftning och EU:s dataskyddsförordning (GDPR). I den här policyn beskriver vi hur emusic.se behandlar personuppgifter. Genom att registrera ett konto hos emusic. se eller i övrigt använda våra tjänster godkänner du denna integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Denna policy beskriver även dina rättigheter och hur du går tillväga för att utöva dessa.

Personuppgiftsansvarig

Nordic emusic AB, org.nr.556839-5262 , Mallslingan 3, 187 66 Täby, ansvarar för de personuppgifter som behandlas hos emusic.se.

Hantering av personuppgifter

När du handlar på emusic.se kan du direkt eller indirekt komma att ge oss in formation om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du genomför ett köp via vår hemsida, blir emusic-medlem eller på annat sätt kontaktar oss.

Nedan följer information om vilka personuppgifter vi samlar in om dig och i vilket ändamål.

Ändamål Typ av behandling Kategorier av personuppgifter
För att hantera köp/beställning
 • Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsbolag)
 • Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen)
 • Identifikation och ålderskontroll
 • Hantering av reklamations- och garantiärenden
 • Namn
 • Personnummer eller samordningsnummer
 • Kontaktuppgifter (adress, e-post och telefonnummer)
 • Betalningsinformation
 • Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag
 • Köpinformation
 • Övrig korrespondens inskickad av dig
Lagringsperiod: Vi behåller uppgifterna till dess att köpet genomförts och därefter för en tid om tre (3) år i syfte att kunna hantera reklamations- och garantiärenden. Uppgifter som måste sparas enligt reglerna i bokföringslagen sparas tillsammans med information om vilken produkt du köpt i sju (7) år från utgången av det räkenskapsår informationen avser. Därefter raderas informationen.
Laglig grund: Denna insamling krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet.
Ändamål Typ av behandling Kategorier av personuppgifter
För att kunna hantera kundtjänstärenden
 • Identifiering
 • Utredning av klagomål- eller supportärenden
 • Kommunikation och besvarande av frågor till vår kundtjänst (via telefon, mail eller i digitala kanaler inklusive sociala medier)
 • Namn
 • Personnummer eller samordningsnummer
 • Kontaktuppgifter (adress, e-post och telefonnummer)
 • Uppgifter om köp samt eventuellt fel/klagomål
 • Övrig korrespondens inskickad av dig
Lagringsperiod: Tills kundtjänstärendet avslutats.
Laglig grund: För bolagets och ditt berättigade intresse. Behandling en är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt intresse av att hantera kundtjänstärenden på ett erforderligt sätt.
Ändamål Typ av behandling Kategorier av personuppgifter
För att kunna administrera ditt emusic-medlemskap och skapa ett ” Mitt emusic ” - konto på vår hemsida
 • Skapandet av en inloggningsfunktion
 • Möjlighet för dig att följa köp- och betalningshistorik
 • Möjlighet att spara favoriter eller liknande underlättande åtgärder
 • Namn
 • Personnummer eller samordningsnummer
 • Kontaktuppgifter (adress, e-post och telefonnummer)
 • Köp- och betalningshistorik
 • Användarnamn och lösenord
Lagringsperiod: Tills du önskar avsluta medlemskapet. Medlemskapet kan dock komma att avslutas automatiskt p.g.a. inaktivitet under en period om 24 månader. Du kan självklart närsomhelst kontakta oss för att avsluta ditt medlemskap och begära att vi raderar dina personuppgifter.
Laglig grund: Denna insamling krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig och för att kunna skapa ett personligt ” Mitt emusic ” – konto på vår hemsida.
Ändamål Typ av behandling Kategorier av personuppgifter
För att kunna fullgöra bolagets rättsliga förpliktelser
 • Nödvändig hantering för uppfyllande av bolagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. enligt reglerna om produktansvar och produktsäkerhet vilket kan kräva kommunikation och information vid till exempel produktåterkallelser)
 • Namn
 • Personnummer eller samordningsnummer
 • Kontaktuppgifter (adress, e-post och telefonnummer)
 • Betalningsinformation
 • Övrig korrespondens inskickad av dig
 • Uppgifter om köp samt eventuellt fel/klagomål
Lagringsperiod: Vi behåller uppgifterna till dess att köpet genomförts och därefter för en t id om 3 år i syfte att kunna hantera reklamations- och garantiärenden.
Laglig grund: Denna insamling av personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte kan lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi kan tvingas neka dig köpet .
Ändamål Typ av behandling Kategorier av personuppgifter
För att kunna skicka nyhetsbrev med aktuella erbjudanden
 • Utskick av nyhetsbrev via e-post till dig som anmält att du önskar ta del av emusic.se:s nyhetsbrev
 • Namn
 • Kontaktuppgifter i form av e-postadress
Lagringsperiod: Vi behåller uppgifterna till dess du avprenumererar på nyhetsbrev et. Om tre nyhetsbrev i följd ej lyckats levereras till din e-postadress raderas information en.
Laglig grund: Denna insamling krävs för att vi ska kunna fullgöra vå ra åtaganden gentemot dig och skicka nyhetsbrev till din e-postadress.
Användning av cookies

Genom att använda cookies sparas dina webinställningar för att skapa en personlig användarupplevelse. Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. De cookies vi använder förbättrar normalt din användarupplevelse av våra tjänster. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för att analysera din användning av våra tjänster . Du kan själv styra användningen av cookies genom din webbläsare.

Skydd av personuppgifter

Vi använder säkra IT - system för att skydda tillgången till personuppgifter. All information du lämnar till oss lagras på säkra servrar. Eventuella betalningstransaktioner krypteras. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter har tillgång till dem.

Vilka vi kan dela din information med

För att kunna tillhandahålla tjänster samt leverera varor till dig kan vi komma att överföra till, eller dela din information med utvalda tredje parter.

Leverantörer och underleverantörer För att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt för andra syften beskrivna i denna policy kan vi komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer.

Betal- och kreditbolag För att kunna hantera dina betalningar kan dina uppgifter delas med finansiella aktörer. Om du väljer att använda kredittjänster som tillhandahålls via våra partners kommer dina personuppgifter delas med betal- och kreditbolag. Våra partners kan även komma att ta en kreditupplysning på dig vid till exempel ansökan om kredit.

Myndigheter På grund av lagkrav eller med ditt godkännande kan emusic.se komma att dela dina uppgifter med myndigheter såsom Skatteverket, Polisen eller andra myndigheter.

Vi kommer inte sälja dina personuppgifter till tredje part.

Rättigheter som registrerad

Rätt till tillgång: Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig kostnadsfritt.

Rätt till dataportabilitet: Varje gång vi behandlar dina personuppgift er på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller enligt avtal har du rätt att få kopia på dina data i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format överförd till dig.

Rätt till rättelse: Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad eller rättad.

Rätt till radering: - ” rätten att bli bortglömd ” : Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av oss med undantag för ett antal situationer, innefattandes bland annat om du har en pågående order eller ärende hos oss eller om du har en obetald skuld. Det samma gäller om du misstänks för att ha missbrukat våra tjänster. Det kan finnas legala skyldigheter, enligt till exempel bokföringslagen, som gör att vi inte genast kan radera di n data. Vi behåller då endast den data som vi är skyldiga att hålla enligt lag.

Rätt till begränsning: Du har rätt att kräva att vi begränsar hanteringen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, bland annat om du bestrider att personuppgifterna är korrekta, om behandlingen är olaglig eller om vi inte längre behöver uppgifterna men du behöver dom för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Rätt att neka till direktmarknadsföring: Du har rätt att neka till direktmarknadsföring.

Rätt att återkalla samtycke: Du har rätt att närsomhelst återkalla samtycke som du lämnat till emusic.se.

Kontakt

Du kan alltid nå oss på https://emusic.se/info/kontakta-oss/ eller på 08 - 400 236 00 om du har några frågor kring hanteringen av dina personuppgifter.

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen och den som anser att ett företag hanterat personuppgifter felaktigt ska lämna in ett klagomål till inspektionen. Kontaktuppgifter till Datainspektionen: e-postadress: datainspektionen@datainspektionen.se eller telefonnummer: 08 -657 61 00

Behöver du hjälp med köpet?

08-400 23 600

mån-fre 11:00-16:00